Aramax

GDPR

MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů společností RITCHY EU s.r.o.

za účelem poskytnutí odpovědi na Váš dotaz nebo nahlášení vadných výrobků skrze online formuláře na webu společností RITCHY EU s.r.o.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost:

RITCHY EU s.r.o.
IČO: 01493299
se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 207523
telefon: +420 225 067 840

Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím Právního oddělení

se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
email: legal@ritchy.com

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem poskytnutí odpovědi na Váš dotaz nebo nahlášení vadných výrobků skrze online formuláře na webu probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti tazatele/oznamovatele.

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme pouze po dobu vyřízení odpovědi a následně je mažeme do 30 dnů po vyřešení Vašeho požadavku. V případě reklamací a nahlašování vadných výrobků mažeme údaje po 30 dnech po jejich odeslání továrně a centrále a dále je pouze archivujeme. Pokud nejsou dále nijak řešeny a obsahují OÚ, mažou se z archivu po 10 letech, v mimořádných případech po 15 letech od doručení, v ostatních případech po 3 letech.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu uvedeném ve Vašem životopise

a které jste nám poskytli na základě Vašeho níže uvedeného souhlasu za stanoveným účelem.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo společnost RITCHY EU

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním (včetně emailu) doručeným právnímu oddělení, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet na právní oddělení správce:

Právního oddělení
se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
email: legal@ritchy.com

Žádost
o velkoobchodní cenu

Your question or comment has been submitted.
Please allow up to 48 hours for a reponse.

Vítejte v ARAMAX

Ověření věku

Určeno k prodeji dospělým ve věku 18 let nebo starším. Pokud nemáte zákonem povolen nákup tabákových výrobků ve státě, kde žijete, nevstupuje prosím na tyto stránky.

Naše stránky používají cookies k personalizaci obsahu pro uživatele, anylýze návštěvnosti stránek, měření zájmu o obsah stánek, zjišťování geografické polohy a kontrole věku uživatelů požadované zákonem. Pro podrobnější informace klikněte ZDE. V některých případech sdílíme informace o užití našich stránek s analytickými partnery, kteří nám poskytují cookies nástroje. Cookies můžete vypnout v nastavení vašeho prohlížeče v záložce Možnosti (Options) nebo Předvolby (Preferences). Kliknutím na "pokračovat" souhlasíte s používáním výše uvedených cookies.